Přeskočit na hlavní obsah
Logo - Remax atrium

Daň z nemovitých věcí v roce 2022 (přihlášení/odhlášení).

Koupili jste v roce 2021 nemovitost, nebo provedli nějaké změny? Pak musíte do pondělí 31. ledna 2022 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daňové přiznání je totiž povinen podat každý, kdo v předcházejícím roce nabyl do svého vlastnictví nemovitost. A to i v případě, že jste uzavřeli kupní smlouvu a podali návrh na vklad vlastnického práva v minulém roce, ale katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva až v roce letošním, protože vlastníkem nemovitosti se stáváte zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastrální úřad.

Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na přiznané nemovité věci (tj. někdy v minulosti už došlo k podání daňového přiznání k této konkrétní nemovitosti) provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali. Dále pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. A dojde-li k dokončení a následnému užívání části budovy nebo inženýrské stavby, je nemovitost rovněž předmětem zdanění. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastrálního úřadu.

Coby prodávající strana máte naopak povinnost odhlásit se od daně z nemovitých věcí do 31. ledna následujícího kalendářního roku od toho, ve kterém jste nemovitost prodali. Pokud 31. leden vyjde na neděli jako v roce 2021, od daně se odhlásíte v pondělí 1. února. Co se týče procesu odhlášení, pak zákon pro odhlášení nestanovuje formu podání ani nebyl vydán zvláštní tiskopis. Uvedenou skutečnost lze sdělit místně příslušnému správci daně neformálním podáním, obvykle dopisem, ze kterého je zřejmé, že daňový subjekt přestal být poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Pokud jste prodali jednu nemovitost a v územním obvodu správce daně máte další nemovitosti, které podléhají dani z nemovitostí, tak v takovém případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně. Podle § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí jste povinni podat daňové přiznání, v němž změnu zohledníte, a to ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, v němž jste pozbyli vlastnické právo k nemovité věci.

Kam dál?

Chcete si nechat nezávazně nacenit i Vaši nemovitost?
Ozvěte se mi, rád se Vám budu věnovat.

Kontaktujte mě