Přeskočit na hlavní obsah
Logo - Remax atrium

Číslo popisné, orientační, evidenční a parcelní

Číslo popisné

Číslo popisné se uvádí před lomítkem a je to číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru. V České republice jsou čísla popisná typem čísla domovního. Oproti číslu orientačnímu je číslo popisné jedinečné. Čísla popisná se totiž pro konkrétní část obce neopakují. Proto též bývají delší, někdy až pětimístná.

Čísla popisná mají na domech podobu červených tabulek s bílými číslicemi, a to obvykle včetně názvu příslušného katastrálního území. Číslo popisné se obvykle přiděluje po kolaudaci stavby a je nutnou podmínkou pro zápis do katastru. Budova pak nese číslo popisné, které jí bylo přiděleno, trvale. Nová budova, postavená na místě zbořeném, nedědí číslo, ale získává nové číslo popisné. Čím je tedy číslo vyšší, tím je budova novější.

Číslo orientační

Orientační číslo je v České republice a na Slovensku doplňkové číslo, které je jedinečné v rámci ulice či veřejných prostranství. Přiděluje ho obecní úřad, a to postupně v rámci jedné veřejné komunikace nebo prostranství. Může tak dojít k tomu, že jeden dům má více orientačních čísel – například pokud je čelem na náměstí a zároveň jednou zdí do boční ulice, bude mít orientační čísla dvě. Jinými slovy čísel orientačních pak může mít každá budova tolik, kolik ulic či náměstí je okolo jejích stěn.

Nutno podotknout, že číslo orientační není v České republice povinné. Proto orientační čísla nemusíme najít ve všech obcích. Na druhou stranu součástí čísla může být i písmeno (např. 2a, 8c) – to kvůli přehlednosti a lepší orientaci. Tato čísla poznáte tak, že jsou na modrých tabulkách psána bílými číslicemi, pokud nejsou malována a vyráběna individuálně.

Číslo evidenční

Číslem evidenčním se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem. Z toho vyplývá, že nejde o stavby určené k trvalému bydlení. Nejčastěji mají evidenční číslo chaty, chatky, jiné rekreační objekty apod. Číslo evidenční je opět v rámci obce jedinečné, ale evidenční čísla tvoří samostatnou číselnou řadu, tj. ve stejné části obce mohou být dvě budovy se stejným číslem, z nichž jedno je popisné a jedno evidenční. Tabulky, na kterých jsou evidenční čísla uvedena, jsou barevně rozlišeny od popisných i orientačních čísel (například pro rekreační stavby v okolí Prahy je obvyklá žlutá tabulka s černými číslicemi, kdežto novější evidenční čísla mají často bílou barvu na zeleném podkladu).

Parcelní číslo

Parcelním číslem je označena parcela v katastrálním území. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.

Parcelní číslo je určováno v rámci vedení katastru nemovitostí při vzniku parcely a může být později změněno (např. při změně hranic katastrálních území, při slučování nebo dělení katastrálních území atd.).

Pokud znáte parcelní číslo pozemku a katastrální území, můžete si velmi jednoduše v nahlížení do katastru nemovitostí zjistit výměru pozemku, vlastníka pozemku, zda je pozemek nějak zatížen, dále můžete dohledat seznam BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) a mnoho dalších informací.

Zdroje: www.remaxdelux.cz, www.ceskestavby.cz, www.svet-bydleni.cz, www.banky.cz, cs.wikipedia.org, www.stavimbydlim.cz

Kam dál?

Chcete si nechat nezávazně nacenit i Vaši nemovitost?
Ozvěte se mi, rád se Vám budu věnovat.

Kontaktujte mě